หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอไทรน้อย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอไทรน้อย > Detail
วัดไทรใหญ่  

 

วัดไทรใหญ่
เดิมชื่อ “วัดมหานิโครธาราม” ที่แปลว่าไทร ประดิษฐานหลวงพ่อ ทองคำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง มีทางเดิน ลอดใต้อุโบสถเพื่อเป็นสิริ 
มงคล นอกจากนี้ยังมีพระมหากัจจายะนะและ แม่โพสพด้วย โทร. 0-2597-1263
 
Wat Sai Yai
This monastery was previously called “Wat Maha Nikhrotharam” that means  the monastery of big banyan tree, the temple has been established a  
sacred gold Buddha Image, in “Maravichai (Victory over Satan) “built in Uthong Age by royal artisan, strange to say, there is a tunnel passage way beneath  
the church for glory and auspice to one who walks passing through. Besides, there are also the images of one famous apostle named “ Maha Kajjaya” and  the  
Goddess of Rice. Tel. 0-2597-1263.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th