หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอไทรน้อย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอไทรน้อย > Detail
วัดคลองขวาง  

 

วัดคลองขวาง
มีอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือแห่งเดียวในประเทศไทย มีความกว้าง โดยรอบ 13 เมตร ยกฐานสูงเทคอนกรีตตลอดแนว ตัวอุโบสถมีลักษณะ ทรงไทยมีเสาหาม สร้างด้วย 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้อง เคลือบกาบกล้วย หน้าบันช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์คันทวย ภายนอกตกแต่ง ด้วยลายปูนปั้นลายไทยทั้งหมด พื้นที่ภายในปูหินแกรนิต บาน 
ประตูหน้าต่าง แกะสลักเป็นลวดลายก้านขดมีความสวยงาม ฐานพระประธานตกแต่ง ด้วยลายปูนปั้นลายไทย ประดับด้วยเบญจรงค์ทั้งหมด ภายในอุโบสถเขียน เป็นจิตรกรรมฝาผนัง  
เรื่องราวของพระพุทธประวัติที่สวยงามมาก
 
 
Wat Khlong Khwang
This monastery has the church decorated with artful stucco solely made by hands in Thailand, its width is 13 meters, the foundation was raised up  
and have concrete poured throughout the perimeter of the church building. The whole external wall is decorated with Thai ornamental stucco, the floor paved  
with granite, the door and window panels carved in beautifully curl ivy-like ornamentation, the main Buddha Image adorned with Thai decorative stucco inlaid  
with piece of colorful porcelain while the inner wall of the church is painted in  fine art of Lord Buddha’s story by skillful artisans.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th