หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอปากเกร็ด  

    1) ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านลานทอง         
      ที่อยู่ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน    
    2) ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะเกร็ด         
      ที่อยู่ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 150 คน    
    3) ชมรมแอโรบิกบ้านใหม่สมานฉันท์ 3         
      ที่อยู่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 60 คน    
    4) ชมรมฟุตบอลบ้านหัวเตย         
      ที่อยู่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 70 คน      
 
    5) ชมรมแอโรบิกสะพานพระราม 4         
      ที่อยู่ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 40 คน    
    6) ชมรมกีฬาฟุตบอลสมาคมสโมสรยิ่งเจริญ         
      ที่อยู่ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 25 คน    
    7) ชมรมกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครปากเกร็ด         
      ที่อยู่ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 20 คน    
    8) ชมรมกีฬาฟุตบอลกรมชมประทาน         
      ที่อยู่ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 20 คน    
    9) ชมรมกีฬาเปตอง         
      ที่อยู่ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 20 คน    
    10) ชมรมกีฬาผู้สูงอายุอำเภอปากเกร็ด        
      ที่อยู่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน      
    11) ชมรมแอโรบิกสวนสมเด็จฯ         
      ที่อยู่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน    
    12) ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล         
      ที่อยู่ ร.ร.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 20 คน    
    13) ชมรมออกกำลังกาย อบต.บางตะไนย์         
      ที่อยู่ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 25 คน    
    14) ชมรมออกกำลังกาย อบต.เกาะเกร็ด          
      ที่อยู่ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน    
    15) ชมรมออกกำลังกาย อบต.คลองพระอุดม         
      ที่อยู่ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 20 คน    
    16) ชมรมออกกำลังกาย อบต.คลองข่อย         
      ที่อยู่ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน    
    17) ชมรมออกกำลังกาย อบต.ท่าอิฐ         
      ที่อยู่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก 60 คน    
    18) ชมรมออกกกำลังกาย อบต.อ้อมเกร็ด         
      ที่อยู่ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน    
    19) ชมรมออกกำลังกาย ทต.บางพลับ        
      ที่อยู่ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน    

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th