หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอบางบัวทอง  

    1) ชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองบางบัวทอง                
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 120 คน        
    2) ชมรมลีลาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง              
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน        
    3) ชมรมไทเก๊กเทศบาลเมืองบางบัวทอง              
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน        
    4) ชมรมบาสโลบเทศบาลเมืองบางบัวทอง              
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน        
    5) ชมรมนันทนาการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง            
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 150 คน        
    6) ชมรมแบดมินตัน ร.ร.เทศบาลวัดละหาร              
      ที่อยู่ ร.ร.เทศบาลวัดละหาร  ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 15 คน        
    7) ชมรมแบดมินตันอำเภอบางบัวทอง              
      ที่อยู่ สนามแบดทมินตัน 18 คอร์ดราชพฤกษ์ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน      
    8) ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์              
      ที่อยู่  หมูบ้านรัตนาธิเบศร์  ซอย10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิกน 150 คน      
    9) ชมรมออกกำลังกาย อบต.บางรักใหญ่              
      ที่อยู่ อบต.บางรักใหญ่  ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน        
    10) ชมรมออกกำลังกาย อบต.บางรักพัฒนา              
      ที่อยู่ อบต.บางรักพัฒนา ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  50 คน        
    11) ชมรมออกกำลังกาย อบต.ละหาร              
      ที่อยู่ อบต.ละหาร ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  50 คน        
    12) ชมรมออกกำลังกาย อบต.ลำโพ              
      ที่อยู่ อบต.ลำโพ ต.ลำโพ  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก  50 คน        
    13) ชมรมออกกำลังกาย อบต.บางคูรัด              
      ที่อยู่ อบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  50 คน          
    14) ชมรมออกกำลังกาย ทม.พิมลราช              
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  120 คน        
    15) ชมรมออกกำลังกาย อบต.บางบัวทอง              
      ที่อยู่ อบต.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  100 คน        
    16) ชมรมฟุตซอล อบต.ลำโพ              
      ที่อยู่ อบต.ลำโพ ต.ลำโพ  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก  50 คน        
-4-      
    17) ชมรมฟุตบอล อบต.บางคูรัด              
      ที่อยู่ อบต.บางคูรัด ต. บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก  50 คน         
    18) ชมรมฟุตบอลพระยาบันลือ              
      ที่อยู่ ประตูน้ำประยาบันลือ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน          
    19) ชมรมฟุตบอล หมวดดำบางบัวทอง              
      ที่อยู่ หมู่บ้านชลดา  ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 25 คน          
    20) ชมรมออกกำลังกายหมู่บ้านบัวทอง 4              
      ที่อยู่ หมู่บ้านบัวทอง 4   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 150 คน        
    21)  ชมรมออกกำลังกายหมู่บ้านบัวทองธานี              
      ที่อยู่ หมู่บ้านบัวทองธานี  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก  50 คน        
    22) ชมรมออกกำลังกายหมู่บ้านซื่อตรง              
      ที่อยู่ โครงการหมู่บ้านซื่อตรง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนท จำนวนสมาชิก  50 คน        
    23) ชมรมฟุตบอลบางบัวทอง อะคาเดมี              
      ที่อยู่ สนามฟุตบอลอิกคิวซังอารีนา ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 120 คน        
    24) ชมรมฟุตบอลโฟร์ทีซอคเก้อร์              
      ที่อยู่ สนามฟุตบอลโฟร์ทีซอคเก้อร์ ต. บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  30 คน        
    25) ชมรมนาฏศิลป์ ทม.พิมลราช              
      ที่อยู่ เทศบาลเมืองพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก  50 คน        
    26) ชมรมนาฏศิลป์ อบต.บางคูรัด              
      ที่อยู่ อบต.บางคูรัด ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก  50 คน        

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th