หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอไทรน้อย  

    1) เครือข่ายกีฬาฟุตบอลทีมโชติอำนวยกิจ              
      ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  จำนวนสมาชิก 20 คน        
    2) เครือข่ายชมรมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัดไทรใหญ่            
      ที่อยู่ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน        
    3) เครือข่ายกีฬาฟุตบอล สภ. ไทรน้อย              
      ที่อยู่ สภ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน        
    4) เครือข่ายกีฬาฟุตซอลมัสยิดอัลฮุดา คลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี          
      ที่อยู่ มัสยิดชุมชนคลองโต๊ะนุ้ย ม.2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน        
    5) เครือข่ายกีฬาฟุตบอลทีมเสมาไทรน้อย              
      ที่อยู่ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 100 คน        
    6) ชมรมกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลไทรน้อย              
      ที่อยู่ เทศบาลตำบลไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 1000 คน        
-5-      
    7) เครือข่ายออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม          
      ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 30 คน        
    8) เครือข่ายกีฬาฟุตบอลไทยนำแสง              
      ที่อยู่ บริษัท ไทนำแสงโรงไม้ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 100 คน        
    9) ชมรมกีฬาเซปักตะกร้ออำเภอไทรน้อย              
      ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 50 คน        
    10) เครือข่ายกีฬาฟุตบอลโรงเรียนไทรน้อย              
      ที่อยู่ โรงเรียนไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก 100 คน        
  1.5 อำเภอบางใหญ่              
    1) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบางเลน              
                     
    2) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบางแม่นาง              
                     
    3) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลเสาธงหิน              
                     
    4) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บ้านหนองกางเขน            
                     
    5) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบางใหญ่              
                     
    6) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บ้านคลองโยง              
                     
    7) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบ้านใหม่              
                     
    8) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บ้านดอนตะลุมพุก            
                     
    9) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.วิหารประชา              
                     
    10) ชมรมผู้สูงอายุอายุ รพ.บางใหญ่              

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th