หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอบางกรวย  

    1) ชมรมออกกำลังกายวัดจันทร์            
      ที่อยู่ รพสต.วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก          
    2) ชมรมดนตรีไทยวัดส้มเกลี้ยง            
      ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้วัดส้มเกลี้ยง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก         
-6-    
    3) ชมรมกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง            
      ที่อยู่ เทศบาลตำบลปลายบาง ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก       
    4) ชมรมกีฬาเทศบาลตำบลศาลากลาง            
      ที่อยู่ เทศบาลตำบลศาลากลาง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก       
    5) ชมรมกีฬาตำบลบางสีทอง            
      ที่อยู่  อบต.บางศรีทอง ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก       
    6) ชมรมกีฬาอบต.บางขนุน            
      ที่อยู่ อบต.บางขนุน ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก        
    7) ชมรมดนตรีไทย อบต.บางขนุน            
      ที่อยู่ อบต.บางขนุน ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก        
    8) ชมรมกลองยาวบางขนุน            
      ที่อยู่ หมู่ 2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก        
    9) ชมรมกีฬาอบต.บางขุนกอง            
      ที่อยู่ อบต.บางขุนกอง ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก      
    10) ชมรมกีฬา อบต.มหาสวัสดิ์            
      ที่อยู่ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก          
    11) ชมรมกีฬาวัดโบสถ์บน            
      ที่อยู่ หมู่5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก        
    12) ชมรมกีฬาวัดสุนทรธรรมิการาม            
      ที่อยู่ หมู่5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก        
    13) ชมรมฟุตซอลชุมชนวัดลุ่ม            
      ที่อยู่ โรงเรียนวัดลุ่มคงคาราม เทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก      
    14) ชมรมกีฬาตำบลบางสีทอง            
      ที่อยู่ หมู่1 ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาฃิก         
    15) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางกรวย            
      ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก        
    16) ชมรมออกกำลังกายวัดท่าบางศรีทอง            
      ที่ตั้ง วัดท่าบางศรีทอง เทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก      
    17) ชมรมฟุตซอลวัดละมุด            
      ที่อยู่ วัดละมุด เทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวนสมาชิก      
    18) ชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุวัดจันทร์            

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th