หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอบางใหญ่  

1) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบางเลน      
         
2) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบางแม่นาง      
         
3) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลเสาธงหิน      
         
4) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บ้านหนองกางเขน    
         
5) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบางใหญ่      
         
6) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บ้านคลองโยง      
         
7) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.ตำบลบ้านใหม่      
         
8) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.บ้านดอนตะลุมพุก    
         
9) ชมรมออกกำลังกาย รพสต.วิหารประชา      
         
10) ชมรมผู้สูงอายุอายุ รพ.บางใหญ่      

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th