หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอปากเกร็ด  

อำเภอปากเกร็ด          
1) ลานกีฬา สนามฟุตบอลมาตรฐาน สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล  ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม 
  ที่ตั้ง ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม หมู่ 4 ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2) ลานกีฬา สนามฟุตบอลทั่วไป ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี    
  ที่ตั้ง ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี  หมู่ 4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
3) ลานกีฬา  สนามบาสเกตบอล  สนามวอเลย์บอล  สนามวอลเลย์บอลขายหาด ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
  ที่ตั้ง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
4) ลานกีฬา สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอลทั่วไป สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล ร.ร.ปากเกร็ด 
  ที่ตั้ง  ร.ร.ปากเกร็ด หมู่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5) ลานกีฬา สนามฟุตบอลมาตรฐาน  ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  ที่ตั้ง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หมู่ 4  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
6) ลานกีฬา สนามฟุตบอลทั่วไป ร.ร.ชลประทานวิทยา  
  ที่ตั้ง ร.ร.ชลประทานวิทยา หมู่ 1 ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
7) สนามฟุตบอลมาตรฐาน  สนามธันเดอร์โดม เมืองทองธานี  
  ที่ตั้ง ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
8) ลานกีฬา  สนามตะกร้อ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
  ที่ตั้ง หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9) สนามฟุตบอลมาตรฐาน สนามน้ำแก้จน     
  ที่ตั้ง ถ.ติวานนท์ หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
10) สนามเปตอง        
  ที่ตั้ง ถ.ติวานนท์ หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11) ลานกีฬาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี    
  ที่ตั้ง ถ.หนองปรือ ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
12) ลานกีฬาเมืองทอง        
  ที่ตั้ง 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
13) ลานกีฬา  สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอลมาตรฐาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ที่ตั้ง 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
14) ลานกีฬา อบต.บางตะไนย์      
  ที่ตั้ง อบต.บางตะไนย์ ต.บางตะไนย์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
15) ลานกีฬา อบต.คลองข่อย        
  ที่ตั้ง อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
16) ลานกีฬา อบต.เกาะเกร็ด        
  ที่ตั้ง อบต.เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
17) ลานกีฬา อบต.คลองพระอุดม      
  ที่ตั้ง อบต.คลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
18) ลานกีฬา อบต.อ้อมเกร็ด        
  ที่ตั้ง อบต.อ้อมเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
19) ลานกีฬา ทต.บางพลับ        
  ที่ตั้ง ทต.บางพลับ ต.บางพลับ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
20) ลานกีฬา อบต.ท่าอิฐ        
  ที่ตั้ง อบต.ท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
21) ลานกีฬา ร.ร.วัดกลางเกร็ด      
  ที่ตั้ง  ร.ร.วัดกลางเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
22) ลานกีฬา ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย      
  ที่ตั้ง ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th