หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอบางบัวทอง  

1) สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2) สนามกีฬาโรงเรียนบางบัวทอง   
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
3) สนามกีฬาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
4) สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
5) สนามกีฬาโรงเรียนกสินธร เซ็นปีเตอร์
  ที่ตั้ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
6) สนามกีฬาโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
7) สนามกีฬาเอนกประสงค์ อบต.ลำโพ
  ที่ตั้ง ต.ลำโพ   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
8) สนามกีฬาอบต.บางบัวทอง  
  ที่ตั้ง ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9) สนามกีฬาอบต.ละหาร  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
10) สนามกีฬาอบต.บางคูรัด   
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11) สนามกีฬาอบต.บางรักพัฒนา  
  ที่ตั้ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
12) สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง  
  ที่ตั้ง  ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
13) สนามกีฬาหมู่บ้านบัวทอง4  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
14) สนามกีฬาหมู่บ้านพฤกษา3  
  ที่ตั้ง  ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
15) สนามกีฬาเทศบาลเมืองพิมลราช  
  ที่ตั้ง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
16) สนามกีฬาโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 
  ที่ตั้ง  ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
17) สนามฟุตบอลหมู3 ต.ละหาร  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
18) สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
  ที่ตั้ง  ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
19) สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ต.บางรักพัฒนา
  ที่ตั้ง  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
20) สนามกีฬาโรงเรียนซอและห์ศึกษา  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
21) สนามฟุตบอล อบต.ลำโพ  
  ที่ตั้ง ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
22) ศูนย์กีฬาSW.ต.ลำโพ    
  ที่ตั้ง ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
23) สนามแบดมินตัน ซอยวัดลาดปลาดุก 
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
24) สนามกีฬาโรงเรียนวัดมะเดื่อ  
  ที่ตั้ง บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
25) สนามกีฬาโรงเรียนเต็มรักศึกษา  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
26) สนามกีฬาโรงเรียนคล้ายสอน  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
27) สนามกีฬาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ บางบัวทอง
  ที่ตั้ง ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
28) สนามกีฬาโรงเรียนแสงประทีป  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
29) สนามกีฬาโรงเรียนสุเหร่าเขียว  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
30) สนามกีฬาโรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
31) ลานกีฬา อบต.บางรักใหญ่  
  ที่ตั้ง  ต. บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
32) ลานกีฬา อบต.ละหาร    
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
33) ลานกีฬา อบต.บางรักพัฒนา  
  ที่ตั้ง  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
34) ลานกีฬาหมู่บ้านซื่อตรง  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
35) ลานกีฬาหมู่บ้าน บัวทองธานี  
  ที่ตั้ง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
36) ลานกีฬาหมู่บ้าน ช.รุ่งเรื่อง 6  
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
37) ลานกีฬาหมู่บ้าน บัวทองธานี  
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
38) สนามกีฬา ม.3 ต.ละหาร  
  ที่ตั้ง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
39) สนามฟุตบอล อิกคิวซังอารีน่า  
  ที่ตั้ง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
40) สนามฟุตบอล ฮัลสเตชั่น  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
41) สนามฟุตบอลโฟร์ที ซอคเก้อร์  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
42) ลานกีฬาหมู่บ้านบัวทอง4  
  ที่ตั้ง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
43) ลานกีฬาตลาดสดบางบัวทอง  
  ที่ตั้ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th