หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอไทรน้อย  

1) สนามกีฬาวอลเลย์บอล อบต.ราษฎร์นิยม        
  ที่ตั้ง  อบต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี        
2) สนามกีฬาวอลเลย์บอลเทศบาลตำบลไทรน้อย        
  ที่ตั้ง  ศาลาโดมเอนกประสงค์สนามกีฬาพิทักษนนทเขต ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
3) สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดไทรใหญ่        
  ที่ตั้ง  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
4) สนามกีฬาบาสเกตบอล ทต.ไทรน้อย            
  ที่ตั้ง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   
5) สนามกีฬาบาสเกตบอล อบต.หนองเพรางาย        
  ที่ตั้ง  อบต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
6) สนามกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนราษฎร์นิยม        
  ที่ตั้ง  โรงเรียนราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
7) สนามกีฬาฟุตซอล อบต.ทวีวัฒนา               
  ที่ตั้ง อบต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี         
8) สนามกีฬาฟุตซอล ร.ร.วัดไทรใหญ่          
  ที่ตั้ง ร.ร.วัดไทรใหญ่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี       
9) สนามกีฬาฟุตซอลคลองโต๊ะนุ้ยหมู่ที่ 2        
  ที่ตั้ง มัสยิดชุมชนคลองโต๊ะนุ้ย ม.2 ต.ขนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี     
10) สนามกีฬาฟุตซอล ร.ร.วัดมะสง            
  ที่ตั้ง โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55  ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  
11) สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนไทรน้อย        
  ที่ตั้ง โรงเรียนไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี     
12) สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวัดยอดพระพิมล        
  ที่ตั้ง  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
13) สนามกีฬาฟุตซอล อบต.หนองเพรางาย        
  ที่ตั้ง  อบต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
14) สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนราษฎร์นิยม        
  ที่ตั้ง โรงเรียนราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
15) สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย        
  ที่ตั้ง โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
16) สนามกีฬาฟุตบอลพิทักษ์นนทเขต          
  ที่ตั้ง  ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (ถนนเทศบาล1)      
17) สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนไทรน้อย        
  ที่ตั้ง โรงเรียนไทรน้อย  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี        
18) สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนราษฎร์นิยม        
  ที่ตั้ง โรงเรียนราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
19) สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัดไทรใหญ่        
  ที่ตั้ง โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
20) สนามกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55      
  ที่ตั้ง โรงเรียนวัดมะสง ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
21) สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย        
  ที่ตั้ง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
22) สนามกีฬาฟุตบอล ๗ คน ญาดา (เอกชน )        
  ที่ตั้ง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย    
23) สนามกีฬาเซปักตะกร้อ ร.ร.วัดไทรใหญ่        
  ที่ตั้ง  ร.ร.วัดไทรใหญ่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
24) สนามกีฬาเซปักตะกร้อ อบต.หนองเพรางาย        
  ที่ตั้ง อบต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
25) สนามกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนไทรน้อย        
  ที่ตั้ง  โรงเรียนไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    
26) สนามกีฬาเปตอง อบต.ราษฎร์นิยม                 
  ที่ตั้ง อบต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี        
27) สนามกีฬาเปตอง ร.ร.วัดไทรใหญ่          
  ที่ตั้ง ร.ร.วัดไทรใหญ่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
28) สนามกีฬาเปตอง อบต.หนองเพรางาย        
  ที่ตั้ง อบต.หนองเพรางาย   อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
29) สนามกีฬาเปตอง ร.ร.วัดมะสง            
  ที่ตั้ง  ร.ร.วัดมะสง   ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี      
30) สวนสุขภาพเทศบาลตำบลไทรน้อย        
  ที่ตั้ง  ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (ถนนเทศบาล1)      
31) สนามเทนนิส ทต.ไทรน้อย              
  ที่ตั้ง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (ถนนเทศบาล1)
32) ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลไทรน้อย          
  ที่ตั้ง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (ถนนเทศบาล1)
33) สวนสุขภาพลิ้มกุลองค์การบริหารสวนตำบลหนองเพรางาย    
  ที่ตั้ง องค์การบริหารสวนตำบลหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th