หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอบางใหญ่  

1) ลานแอโรบิกสวนสุขภาพ      
  ที่ตั้ง  หลังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
2) ลานแอโรบิกหน้าทีว่าการอำเภอบางใหญ่    
  ที่ตั้ง  ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
3) ลานออกกำลังกายหมู่บ้านมิตรประชา    
  ที่ตั้ง หมู่บ้านมิตรประชา หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
4) ลานแอโรบิกหมู่บ้านเอื้ออาทร      
  ที่ตั้ง หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
5) ลานออกกำลังกายคัสเตอร์ปาร์ค      
  ที่ตั้ง คัสเตอร์ปาร์ค หมู่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
6) ลานแอโรบิกหมู่บ้านคุณาลัย      
  ที่ตั้ง หมู่บ้านคุณาลัย หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
7) ลานแอโรบิกหมู่บ้านเก้ารัตนา      
  ที่ตั้ง หมู่บ้านเก้ารัตนา  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
8) ลานแอโรบิก กศน.        
  ที่ตั้ง กศน.  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี    
9) ลานกีฬาหมู่บ้านลภาวัล      
  ที่ตั้ง หมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
10) ลานแอโรบิกหมู่บ้านคุณาลัย      
  ที่ตั้ง หมู่บ้าคุณาลัย หมู่ 7  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11) สนามฟุตซอลหมู่บ้านเอื้ออาทร      
  ที่ตั้ง  หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 6  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
12) สนามฟุตซอลวัดปรางค์หลวง      
  ที่ตั้ง  วัดปรางค์หลวง  ต.เบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
13) สนามฟุตซอลวัดบางม่วง      
  ที่ตั้ง  วัดบางม่วง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
14) สนามฟุตซอลและฟุตบอล ศูนย์ชีวิตใหม่ฯ    
  ที่ตั้ง ศูนย์ชีวิตใหม่ฯ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
15) สนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอล วัดศรีราษฎ์  
  ที่ตั้ง  วัดศรีราษฎ์ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
16) ลานกีฬาวัดยุคันธราวาส      
  ที่ตั้ง  วัดยุคันธราวาส  ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
17) สนามฟุตซอลวัดบางเลนเจริญ      
  ที่ตั้ง  วัดบางเลนเจริญ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
18) ลานกีฬาหมู่ 2        
  ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี     
19) ลานกีฬา รพสต.บางเลน      
  ที่ตั้ง  รพสต.บางเลน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
20)  ลานกีฬาวัดสะแก        
  ที่ตั้ง  วัดสะแก ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
21) ลานกีฬาหมู่ 1 (เจ้าพระยา 9)      
  ที่ตั้ง หมู่บ้านเจ้าพระยา 9 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
22) สนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอล ทต.บางเลน  
  ที่ตั้ง ทต.บางเลน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
23) สนามฟุตบอล         
  สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
24) สนามฟุตซอลวัดสะแก        
  ที่ตั้ง วัดสะแก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
25) สนามตะกร้อวัดพิกุลเงิน      
  ที่ตั้ง วัดพิกุลเงิน  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
26) สนามวอลเลย์บอลวัดราษฎร์ประคองธรรม    
  ที่ตั้ง วัดราษฎร์ประคองธรรม  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
27) สนามเปตองวัดเสาธงหิน      
  ที่ตั้ง วัดเสาธงหิน  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
28) สนามเปตองเทศบาลบางม่วง      
  ที่ตั้ง เทศบาลบางม่วง  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
29) ศูนย์ฟิตเนต วัดพิกุลเงิน      
  ที่ตั้ง วัดพิกุลเงิน  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
30) สนามฟุตบอล  สนามตะกร้อ สนามฟุตซอล ร.ร.ราชวินิจ (บางใหญ่)
  ที่ตั้ง ร.ร.ราชวินิจ (บางใหญ่) ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
31) สนามฟุตบอล  สนามตะกร้อ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬา ทต.บางใหญ่
  ที่ตั้ง ศูนย์กีฬา ทต.บางใหญ่) ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
31) สนามฟุตบอล   สนามฟุตซอล บ้านดอนตะลุมพุก  
  ที่ตั้ง บ้านดอนตะลุมพุก ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
32) สนามฟุตซอล  อบต.บางแม่นาง      
  ที่ตั้ง อบต.บางแม่นาง  ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
33) ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านภัสสร 8     
  ที่ตั้ง หมู่บ้านภัสสร 8 หมู่ 1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
34) ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านณั,ฐชา กรีนวิลล์     
  ที่ตั้ง หมู่บ้านณั,ฐชา กรีนวิลล์ หมู่ 3 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
35) ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านตะวันงาม เฟส 4    
  ที่ตั้ง หมู่บ้านตะวันงาม เฟส 4 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
36) ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านตะวันงาม เฟส 1    
  ที่ตั้ง หมู่บ้านตะวันงาม เฟส 1 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
37) ลานเอนกประสงค์ อบต.บางใหญ่      
  ที่ตั้ง อบต.บางใหญ่ หมู่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
38) ลานเอนกประสงค์ อนามัยคลองโยง    
  ที่ตั้ง อนามัยคลองโยง หมู่ 6 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th