หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอเมืองนนทบุรี  

ผู้ตัดสินกีฬา    
1) นายวินัย  เสาองค์  แบดมินตัน  
2) นายภาษิต  แสงดี ฟุตบอล  
3) นายเอกสิทธิ์  บุญสินชัย ฟุตบอล  ฟุตซอล
4) นางสาววีรยา  โชควิเชียรฉาย กรีฑา  
5) ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต  อินเลี้ยง วอลเลย์บอล
ผู้ฝึกสอนกีฬา    
1) นายวินัย  เสาองค์  แบดมินตัน  
2) นายรชต  จันทาวรรณ แบดมินตัน  
3) นายเอกสิทธิ์  บุญพามา ฟุตบอล ฟุตซอล
4) นายธีระ  เล้ารัตน์อารี ฟุตซอล  
5) น.ส.วีรยา  โชควิเชียรฉาย กรีฑา  
6) นายเดชาชัย  จันทรจวน มวยไทยสมัครเล่น  มวยสากลสมัครเล่น
7) ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต  อินเลี้ยง วอลเลย์บอล
8) นายมธุรธาดา  หมัดวานิช วอลเลย์บอล
9) นายก้องภพ  สวนกลั่น วอลเลย์บอล

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th