หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอไทรน้อย  

1) ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  เย็นเพ็ชร กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล  
2) นายอดิเรก  รื่นเสือ กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล กีฬาตะกร้อ  
3) นายสันติสุข  แสงศรี กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล กีฬาตะกร้อ กีฬาวอลเลย์บอล
4) นายชัชวาล จานแบน กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล กีฬาตะกร้อ  
5) นายณัชชานนต์  มีชนะ กีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ      
6) นายปณิธาน  ศรีปรีเปรม กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล กีฬาตะกร้อ  
7) นายนิพล หลอดท้าว กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล  
8) นายพิเศษ  แสงดี กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล      
9) นายณัฎฐพร  จันทร์แก้ว กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล      
10) นายกิตติพงษ์ ชูเลิศ  กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล      
11) นายเกรียงไกร  รื่นเสือ กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล      
12) นายบุญธรรม  โพธิ์สร้อย กีฬาตะกร้อ      
13) นายยอดยิ่ง  แมลงภู่ กีฬาตะกร้อ      
14) นายโชคทวี  วิจิวังสา กีฬาตะกร้อ      
15) นายไพรัช  สวนรวม กีฬาตะกร้อ      
16) นายจตุพร วรพิบูรณ์ศักดิ์ วอลเลย์บอล      
17) นางสุภาภรณ์  อุตตะโรพร วอลเลย์บอล      

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th