หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)
nonthaburitour.com > Home > กิจกรรมกีฬา (Sport Activity) > Detail
สรุปผลการแข่งขันและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  


1. กีฬาแบดมินตัน

เหรียญทอง นายอานนท์ เดชไกรศักดิ์

2. กรีฑา

เหรียญทองและเหรียญเงิน พ.ต.ท.สุวิทย์ วัฒนะนุพงษ์

เหรียญเงินและเหรียญทองแดง นางสมศรี วัฒนะนุพงษ์

เหรียญทอง พ.อ.อ.วิพากษ์ โสภานิช

เหรียญเงิน นายสายัณต์ ภารัตนวงศ์

เหรียญเงิน นายสญชัย สมพงษ์

เหรียญเงิน นายวิชัย คุ้มวัน

เหรียญเงิน น.อ.เจียรยุทธ ม่วงหมี

เหรียญเงิน ร.ต.พร้อมพล พุ่มพฤกษ์

3. กีฬากอล์ฟ

เหรียญทอง นางธนาพร แจ่มมั่งคั่ง

4. กีฬาลีลาศ

เหรียญทองแดง นางนงพงา ทีฆะสวัสดิ์

เหรียญทองแดง นายองอาจ อุดมทีฆะศิริ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th