หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)
nonthaburitour.com > Home > ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News) > Detail
ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561  

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2561

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น

โทร. 02 589 5479 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

 

เปตอง

/upload2/files/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%2061.pdf

คาราโอเกะ

/upload2/files/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B0%2061.pdf

ลีลาศ

/upload2/files/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8%2061.pdf

วุ็ดบอล

/upload2/files/%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%2061.pdf
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th