หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)
nonthaburitour.com > Home > ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News) > Detail
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากเกร็ด  

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากเกร็ด รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 589 5479 ต่อ 15 กลุ่มงานด้านกีฬา

 

/upload2/files/article_20180521175105.pdf

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th