หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านท่องเที่ยว
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านท่องเที่ยว > Detail
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีจำนวน 40แห่ง  

1 วัดชมพูเวก

2วัดโชติการาม

3 วัดปราสาท

4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า

5 สวนทุเรียนนนท์

6 วัดสังฆทาน

7วัดไผ่ล้อม

8 วัดปรางค์หลวง

9 วัดต้นเชือก

10 วัดราษฎร์ประคองธรรม

11 วัดอัมพวัน

12 วัดเสาธงหิน

13 วัดสวนแก้ว

14 ถนนสายดอกไม้

15 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่๒)

16 วัดบางไผ่พระอารามหลวง

17 ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม้ดอกไม้ประดับสมบัติบุรี

18 วัดไทรใหญ่

19 วัดเสนีวงศ์

20 วัดบางขนุน

21สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

22 อุทยานกาญจนาภิเษก

23 ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน

24 วัดคลองขวาง

25 วัดเพลง

26 วัดโพธิ์บางโอ

27 เครื่องปั้นดินเผานนท์

28 พิพิธภัณฑ์ของเล่นนนท์

29 วัดสโมสร

30 วัดบัวขวัญ

31 วัดชลประทาน

32 วัดตำหนักใต้

33 วัดบางระโหง

34 วัดท้ายเมือง

35 ศาลเจ้าแม่ทับทิม

36 ชุมชนท่องเที่ยวปรายบาง

37 อุทยานมกุฎรมยสราญ

38 วัดราชนิยม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th