หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านท่องเที่ยว
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านท่องเที่ยว > Detail
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี  

 

ลำดับ

ชื่อเครือข่าย

ที่อยู่

จำนวนสมาชิก

กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะเกร็ด

49/1 หมู่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

15 คน

เครือข่ายตลาดน้ำไทรน้อย

ตลาดน้ำไทรน้อย

ถนน รพช.นบ. 2010 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

311 คน

เครือข่ายวัดชมภูเวก

เลขที่ 54 ซอยนนทบุรี 33

ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

150 คน

เครือข่ายตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก

ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก

48 ซอยนนทบุรี 23 ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

72 คน

เครือข่ายวัดเฉลิมพระเกียรติ

 

 

เครือข่ายตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด

ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด

89/1023 หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

50 คน

เครือข่ายท่องเที่ยวปลายบาง

145/4 หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

20 คน

เครือข่ายนมแพะ

82/5 หมู่ 4 ตำบลละหาร

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

25 คน

9

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตาชายายสา

10/6 หมู่ 2 ริมคลองห้าร้อยใหญ่

ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี 11150

30 คน

๑๐

เครือข่ายตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว

29 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบุรี

40 คน

๑๑

เครือข่ายตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

51/1 หมู่ 1 ซอยบางพลับ 4/7

ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

120 คน

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th